SZKOLENIA BHP

MIŃSK MAZOWIECKI

Dowiedz się więcej
Lat Doświadczenia

O Nas

Ośrodek szkoleniowy Clar, mieszczący się w Nowych Osinach, w gminie Mińsk Mazowiecki, pojawił się na rynku polskim w 2001 roku, jako ośrodek prowadzący szkolenia BHP, specjalizujący się w zakresie różnorodnych typów szkoleń – szkoleń wstępnych, szkoleń okresowych BHP i PPOŻ dla wszystkich grup zawodowych.

SZKOLENIA WSTĘPNE I OKRESOWE

Proponujemy Państwu przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP dla wszystkich stanowisk:

administracyjno - biurowych

robotniczych

inżynieryjno - technicznych

...a także dla pracodawców oraz dla służby BHP (okresowe).

Od początku istnienia stawiamy na wysoką jakość, podtrzymywanie długoletnich relacji z Klientem oraz pomoc w każdej sytuacji. Organizując szkolenia BHP staramy się w pełni pokazać firmom i instytucjom naszą wiedzę, by tym samym zapewnić pracownikom jak najlepsze warunki do pracy, przy zachowaniu maksimum bezpieczeństwa.

Główny specjalista ds. BHP, PPOŻ i prawa pracy

Józef Bąk

avatar

SZKOLENIA BHP - OFERTA

Oferujemy Państwu następujące produkty i usługi:

  • przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP i PPOŻ dla wszystkich grup zawodowych
  • szkolenia pierwszej pomocy
  • opracowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy, wraz z zapoznaniem z wynikami oceny pracowników zakładu pracy
  • badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w tym sporządzanie dokumentacji powypadkowej, prowadzenie rejestru wypadków i chorób zawodowych, sporządzanie kart statystycznych wypadków dla GUS
  • nadzór i kompleksowa obsługę firmy w zakresie bhp – outsourcing BHP
  • doradztwo w zakresie wyposażenia obiektów w urządzenia i sprzęt gaśniczy oraz znaki informacyjno-ostrzegawcze
  • koordynator BHP placu budowy
  • doradztwo w zakresie ustalania tabel norm przydziału odzieży roboczej, ochronnej i środków ochrony indywidualnej dla pracowników oraz doradztwo w zakresie jej doboru i pomoc w zakupie
  • audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISRS, OHSAS18001, PN-N 18001,SCC

Świadczymy usługi związane z nadzorowaniem i kontrolą wszystkich robót budowlanych, w szczególności prac związanych z budową dróg.

Zajmujemy się przeprowadzaniem audytów początkowych oraz późniejszych, stałym nadzorem nad stosowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na budowach.

Szkolenia prowadzone są w sposób ciekawy i interesujący, z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu i materiałów multimedialnych.

W myśl aktualnie obowiązujących przepisów szkolenia BHP i PPOŻ powinny być przeprowadzane, w zależności od stanowiska, w podanej niżej częstotliwości.

RODZAJ SZKOLENIA
Wstępne Pierwsze szkolenie okresowe Kolejne szkolenie okresowe
Pracownicy na stanowiskach robotniczych Przed dopuszczeniem do pracy Do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy Nie rzadziej niż raz na 3 lata
Pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych Przed dopuszczeniem do pracy Do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy Nie rzadziej niż raz na 5 lat
Osoby kierujące pracownikami Przed dopuszczeniem do pracy Do 6 m-cy od rozpoczęcia pracy Nie rzadziej niż raz na 5 lat
Pracownicy inżynieryjno-techniczni Przed dopuszczeniem do pracy Do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy Nie rzadziej niż raz na 5 lat
Pracodawcy Przed dopuszczeniem do pracy Przy rozpoczęciu działalności i pierwszym zatrudnieniu Nie rzadziej niż raz na 5 lat

KONTAKT

Ośrodek Szkoleniowy BHP CLAR

ul. Wierzbowa 15

05-300 Nowe Osiny

gm. Mińsk Mazowiecki

jak dojechać